Forskrift omminsteareal for hjort, Tysnes kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-04-30-669
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2010
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-26-355
Gjelder forTysnes kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort12.05.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Tysnes

Heimel: Fastsett av Tysnes kommune v/Formannskapet 30. april 2010 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

§ 1.Minstearealet for hjort i Tysnes kommune er 400 dekar.
§ 2.Forskrifta gjeld frå og med 1. mai 2010.
§ 3.Forskrift 26. april 2005 nr. 355 om minsteareal for hjort, Tysnes kommune, Hordaland vert oppheva frå 1. mai 2010.