Forskrift om opning av jakt etter elg, hjort og rådyr, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-05-25-721
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse25.05.2010
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-334, FOR-2003-03-31-1918, FOR-2006-05-23-609
Gjelder forGjemnes kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort27.05.2010   kl. 14.55
KorttittelForskrift om opning av jakt etter elg mv., Gjemnes

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Gjemnes kommunestyre 25. mai 2010 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er høve til jakt på elg, hjort og rådyr i Gjemnes kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fastsetting av fellingsløyve er:

Del av kommuneElg: minsteareal i daaHjort: minsteareal i daaRådyr: minsteareal i daa
Bergsøya10 000400300
Resten av kommunen10 0007001 000

III

Forskrifta trer i kraft straks og samstundes vert følgjande oppheva:

-fastsatt minsteareal for Gjemnes kommune i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Stordal, Sykkylven, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Aure og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.
-Forskrift 31. mars 2003 nr. 1918 om minsteareal for hjort, Gjemnes
-Forskrift 23. mai 2006 nr. 609 om opning av jakt på elg i ytre del av Gjemnes kommune, Møre og Romsdal.