Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Frosta kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-05-25-992
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse25.05.2010
Sist endret
EndrerFOR-2004-04-27-4871, FOR-2000-06-23-838, FOR-1999-05-31-820, FOR-1986-06-20-1370
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om adgang til jakt, Frosta

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Frosta kommunestyre 25. mai 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Frosta kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse er fastsatt som angitt i tabellen:

ArtDel av kommunenMinsteareal i daa
ElgOmråde II, Frosta statsallmenning justert etter arealskifte med Frosta grunneierlag2 000
Område I, Privat grunn v/Frosta grunneierlag justert etter arealskifte med Statskog1 200
HjortHele Frosta kommune10 000
RådyrFrosta statsallmenning2 000
Privat grunn unntatt minstearealområde Neset450
Minstearealområde Neset200

III

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 27. april 2004 nr. 4871 om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Frosta kommune, Nord-Trøndelag, forskrift 20. juni 1986 nr. 1370 om minsteareal for hjort, Frosta kommune, Nord-Trøndelag, det som gjelder Frosta i forskrift 23. juni 2000 nr. 838 om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Frosta, Leksvik, Snåsa, Røyrvik og Nærøy kommuner, Nord-Trøndelag og det som gjelder Frosta i forskrift 31. mai 1999 nr. 820 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Overhalla, Snåsa og Frosta kommuner, Nord-Trøndelag.