Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter rådyr, elg, hjort og bever, Finnøy kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-06-09-806
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse09.06.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-529
Gjelder forFinnøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort17.06.2010   kl. 15.50
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Finnøy

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Finnøy kommune v/Forvaltningsstyre 9. juni 2010 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Finnøy kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingsløyver er slik:

Elg: 8 000 daa i heile kommunen.
Hjort: 1 000 daa på Ombo.
1 500 daa i resten av kommunen.
Rådyr: 300 daa i heile kommunen.

III

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig vert fastsett minsteareal for Finnøy kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Eigersund, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy, Bokn, Tysvær, Karmøy og Vindafjord kommunar i Rogaland fylke oppheva.