Forskrift om minsteareal for elg, Vevelstad kommune, Nordland

DatoFOR-2010-06-16-913
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse16.06.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forVevelstad kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Vevelstad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vevelstad kommunestyre 16. juni 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

I

Minstearealet for godkjenning av vald er 4 000 daa gjeldende for hele kommunen, med unntak av Hamnøya. For Hamnøya er minstearealet for godkjenning av vald 2 000 daa. Disse minstearealkravene gjelder fra og med jaktåret 2010.

II

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for elg i Vevelstad kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Narvik, Brønnøy, Vevelstad, Herøy, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.