Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Mandal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-06-24-1014
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse24.06.2010
Sist endret
EndrerFOR-2003-04-10-523
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Mandal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mandal bystyre 24. juni 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Mandal kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Hele/
Deler av kommunen
Elg:
Minsteareal daa
Hjort:
Minsteareal daa
Rådyr:
Minsteareal daa
Bever:
Minsteareal Daa
Hele kommunen4 00010 0005002 500

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 10. april 2003 nr. 523 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Mandal kommune, Vest-Agder.