Forskrift om minsteareal for hjort, Austevoll kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-06-29-1911
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.06.2010
Sist endretFOR-2016-03-17-271
EndrerFOR-2001-06-13-648
Gjelder forAustevoll kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§38
Kunngjort08.09.2011   kl. 15.20
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Austevoll

Heimel: Fastsett av Austevoll kommunestyre 29. juni 2010 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 38. Endra med forskrifter 15 des 2014 nr. 1948, 17 mars 2016 nr. 271.

§ 1.Minsteareal for hjort i Austevoll kommune er 1000 mål, med unntak for dyrka, produktiv innmark og jordbruksområde med dokumentert høgt skadepress. Der er minstearealet 500 mål.
0Endra med forskrifter 15 des 2014 nr. 1948, 17 mars 2016 nr. 271.
§ 2.Forskrifta gjeld frå og med 1. juni 2010.
§ 3.Det som gjeld Austevoll kommune i forskrift 13. juni 2001 nr. 648 om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Bergen, Etne, Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Austevoll, Sund, Vaksdal, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordaland vert oppheva frå og med 1. juni 2010.