Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2010-08-30-1259
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse30.08.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-15-532
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort16.09.2010   kl. 14.00
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Nittedal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nittedal kommunestyre 30. august 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Nittedal kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

OmrådeElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBeverjakt/ fordelingsgrunnlag:
Hele kommunen2 00013 0001 000Åpnet/minste vannlengde

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Nittedal kommune i forskrift 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Nes, Eidsvoll, Hurdal og Oslo kommuner, Oslo og Akershus.