Forskrift om skuddpremie på kråke, mink, rødrev og ravn, Leirfjord kommune, Nordland

DatoFOR-2010-10-13-1347
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2011-05-11-500
Endrer
Gjelder forLeirfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§51
Kunngjort21.10.2010   kl. 14.45
KorttittelForskrift om skuddpremie, Leirfjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Leirfjord kommunestyre 13. oktober 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 51. Endret ved forskrift 11 mai 2011 nr. 500.

I

§ 1.For kråke (Corvus cornix), mink (Mustela vision), rødrev (Vulpes vulpes) og ravn (Corvus corax) som felles innenfor Leirfjord kommunes grenser utbetaler Leirfjord kommune skuddpremie.
§ 2.Den som krever skuddpremie må legge frem dyret helt, eller hele huden av flådde dyr. For kråke og ravn er det tilstrekkelig at den som krever premie leverer inn begge bena til fuglen.
§ 3.Den som kommunen bemyndiger1 til å anvise skuddpremien klipper innerste klo på høyre bakfot på rødrev og mink. Føtter av kråke og ravn beholdes.
1Skuddpremie attesteres på skog- og utmarksforvalterens kontor.
§ 4.

Skuddpremiesatsene i Leirfjord kommune er:

-Kråke: kroner 50,-
-Ravn: kroner 50,-
-Rødrev: kroner 250,-
-Mink: kroner 250,-.
0Endret ved forskrift 11 mai 2011 nr. 500.
§ 5.(Opphevet ved forskrift 11 mai 2011 nr. 500).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.