Forskrift om åpning av jakt på bever, Askim kommune, Østfold

DatoFOR-2011-02-10-1224
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse10.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskim kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort15.12.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om beverjakt, Askim

Hjemmel: Fastsatt av Askim bystyre 10. februar 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

a.Det er adgang til jakt etter bever i Askim kommune i Østfold.
b.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til følgende:
-Fordelingsgrunnlag er minstevannlengde som per dato settes til 4000 m.
c.Denne godkjenning trer i kraft straks.