Forskrift om minsteareal for hjort, Smøla kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-02-11-165
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse11.02.2011
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forSmøla kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort24.02.2011   kl. 12.20
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Smøla

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Smøla vilt- og naturforvaltningsnemnd 11. februar 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter hjort i Smøla kommune, Møre og Romsdal.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser på hjort er som angitt i tabellen:

Hele/deler av kommunenMinsteareal i daa
For de nord-vestre delene av Smøla som avgrenses av en linje fra der Fuglevågselva renner ut i sjøen og frem til veikryss mellom RV 669 og FV 384 i Fuglevågen, derfra langs FV 384 til der hvor Pilsbekken krysser FV 384, langs Pilsbekken ned i Hopaelva, langs Hopaelva til der denne renner ut i sjøen ved Hopen. Derfra følges strandlinjen vest- og sørover igjen til utløpet av Fuglevågselva. Innenfor dette området settes minstearealet til:5000 daa
For resten av kommunen settes minstearealet til:2000 daa

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Smøla i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Stordal, Sykkylven, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal, Rindal og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.