Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt, med tilhørende jakttid, etter hjortevilt og bever, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-02-24-223
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2011
Sist endret
EndrerFOR-2000-06-23-838, FOR-2005-09-01-971
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, FOR-2007-02-01-112-§3
Kunngjort04.03.2011   kl. 15.50
KorttittelForskrift om adgang til jakt mv. Røyrvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Røyrvik kommunestyre 24. februar 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5, og forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 § 3.

I. Arter

Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Røyrvik kommune.

II. Minsteareal/fordelingsgrunnlag

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Fordelingsgrunnlag
Hele kommunen8 00020 000Minstevannlengde 10 km

III. Jakttid

Jakttid for elg og rådyr følger rammene i forskrift om jakt- og fangsttider.

Jakttid for bever er fra og med 1. oktober til og med 15. mai, jf. § 3 pkt. 2 i forskrift om jakt og fangsttider.

IV. Generelt

Denne forskriften trer i kraft 1. april 2011 og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Røyrvik kommune i forskrift 23. juni 2000 nr. 838 om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Leksvik, Snåsa, Røyrvik og Nærøy kommuner, Nord-Trøndelag og forskrift 1. september 2005 nr. 971 om jakt og fangst på bever i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag.