Forskrift om adgang til jakt etter elg i Lødingen kommune, Nordland

DatoFOR-2011-04-07-407
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse07.04.2011
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forLødingen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§3, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort20.04.2011   kl. 11.35
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Lødingen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lødingen kommune, formannskapet 7. april 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 3 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Lødingen kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:

Lødingen kommune 3 500 daa.

III

Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves det som gjelder Lødingen kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Narvik, Brønnøy, Herøy, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.