Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, elg, hjort og bever, Bjerkreim kommune, Rogaland

DatoFOR-2011-04-11-472
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse11.04.2011
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-529
Gjelder forBjerkreim kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort12.05.2011   kl. 13.05
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Bjerkreim

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved driftsutvalget 11. april 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Bjerkreim kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse 

Hele kommunenElg: MinstearealHjort: MinstearealRådyr: MinstearealBever:
10 0003 000500Minsteareal/-vannlengde*
*Bjerkreim kommune ønsker foran hver jaktsesong å fatte vedtak om fellingskvote fordelt på tellende vannlengde eller areal (jf. § 5).

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Bjerkreim kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Bjerkreim, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.