Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Birkenes kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2011-04-13-409
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2011
Sist endret
EndrerFOR-2005-11-30-1363
Gjelder forBirkenes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort20.04.2011   kl. 11.35
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Birkenes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Birkenes kommune, vilt- og fiskenemnda 13. april 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981. nr 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Birkenes kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser for hjortevilt og fordelingsgrunnlaget for fellingskvote på bever er angitt i tabellen:

ElgHjortRådyrBever
Hele kommunene4 000 dekar10 000 dekar1 000 dekar2 500 dekar

III

Denne forskriften trer i kraft fra 1. juni 2011. Samtidig oppheves forskrift 30. november 2005 nr. 1363 om endring av minsteareal for elg, hjort, rådyr og bever, Birkenes kommune, Aust-Agder.