Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kvinesdal kommune, Vest Agder

DatoFOR-2011-04-14-411
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse14.04.2011
Sist endret
EndrerFOR-2008-04-23-404
Gjelder forKvinesdal kommune, Vest Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort20.04.2011   kl. 11.35
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Kvinesdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kvinesdal kommune ved viltnemnda 14. april 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Kvinesdal kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen nedenfor. Minstearealene er like i hele kommunen.

ViltartMinsteareal i daa
Elg4 000
Hjort5 000
Rådyr500
Bever500

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 23. april 2008 nr. 404 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kvinesdal kommune, Vest-Agder.