Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, Ørsta kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-04-14-423
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse14.04.2011
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forØrsta kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort28.04.2011   kl. 13.40
KorttittelForskrift om hjortejakt, Ørsta

Heimel: Fastsett av Ørsta formannskap 14. april 2011 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er tillate å jakte etter hjort i Ørsta kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald, fellingsløyve og grunnlag for fordeling av fellingskvote er 400 da for heile kommunen.
§ 3.Forskrifta trer i kraft straks. Denne forskrifta opphevar frå same tidspunkt fastsett minsteareal for Ørsta kommune i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Stordal, Sykkylven, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommunar, Møre og Romsdal.