Forskrift om minsteareal for hjort, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-04-28-444
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse06.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forOverhalla kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2002-03-22-314, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort05.05.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort

Hjemmel: Fastsatt av Midtre Namdal samkommune 28. april 2011 med hjemmel i forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). 

Det er fastsatt følgende minsteareal for hjort i Overhalla:

SoneMinsteareal
Sone 1 og 2, jf. kart20 000
Sone 3, jf. kart5 000
Sone 4, jf. kart30 000
Sone 5, jf. kart50 000
 

Kartvedlegg: pdf.gif