Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Marnardal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2011-04-29-446
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse29.04.2011
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-12-309
Gjelder forMarnardal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort05.05.2011   kl. 14.40
Rettet04.08.2011, minsteareal for elg.
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Marnardal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Marnardal kommune 29. april 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Marnardal kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen nedenfor. Minstearealene er like i hele kommunen. 

ViltartMinsteareal i daa
Elg3 900
Hjort5 000
Rådyr   500
Bever3 000

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 12. april 2005 nr. 309 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Marnardal kommune, Vest-Agder.