Forskrift om minsteareal for hjort, Gulen kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2011-05-12-501
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse12.05.2011
Sist endretFOR-2016-04-14-418 fra 01.05.2016
EndrerFOR-2008-05-23-495
Gjelder forGulen kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort19.05.2011   kl. 14.05
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Gulen

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Gulen kommune, Hovudutval for plan- og utvikling 12. mai 2011, med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever. Endra med forskrift 14 april 2016 nr. 418 (i kraft 1 mai 2016).

I

Minsteareal for godkjenning av vald, fellingsløyve og grunnlag for fordeling av fellingskvote er:

1.Driftsplanområde 1: Valda Indre Oppedal, Ytre Oppedal, Wergeland, Haugland og Brekke får 500 da. Resten av valda får 750 da.
2.Driftsplanområde 2: Heile driftsplanområde får 750 da.
3.Driftsplanområde 3: Valda Eide, Steine og Halsvik får 500 da. Dei andre valda på fastlandet og Sande får 750 da. Øyane får 1000 da.
4.Driftsplanområde 4: Alle valda på fastlandet, Fonna og Hisarøy får 750 da. Resten av øyane i dette området får 1000 da.
0Endra med forskrift 14 april 2016 nr. 418 (i kraft 1 mai 2016).

II

Denne forskrifta trer i kraft straks. Forskrift 23. mai 2008 nr. 495 om minsteareal for hjort, Gulen kommune, Sogn og Fjordane vert oppheva frå same tid. 

Kartvedlegg 

lf-20110512-0501-01-01.jpg