Forskrift om minsteareal for elgforvaltning i Ballangen kommunes forvaltningsområde, Nordland

DatoFOR-2011-05-13-535
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse13.05.2011
Sist endret
EndrerFOR-2005-03-22-262
Gjelder forBallangen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§18, FOR-2002-03-22-314-§1, FOR-2002-03-22-314-§2, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort26.05.2011   kl. 12.20
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Ballangen

Hjemmel: Fastsatt av Ballangen kommune ved Viltnemnda 13. mai 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven), § 16 og § 18 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 1, § 2 og § 5. 

Tellende areal settes til 3000 daa i følgende driftsplanområder/elgvald:

-Storballangen vald nr. 1854V0012
-Ballangen storvald nr. 1854V0020 Jaktfelt nr. 1854J0009 Melkedalen privatvald.
-Efjord/Tysfjord vald nr. 1854V0021. 

I følgende område settes det tellende areal til 2000 daa:

-Kjeldebotn driftsplanområde vald nr. 1854V0013
-Ballangen storvald nr. 1854V0020 fra Framvik til statens grense i Dypdalsåsen.

I de øvrige deler av forvaltningsområdet som forvaltes av Ballangen kommune settes det tellende areal til 4000 daa.

Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 22. mars 2005 nr. 262 om minsteareal for elg, Ballangen kommune, Nordland.