Forskrift om jakt etter hjort, Haram kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-06-14-867
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse10.09.2011
Sist endret
EndrerFOR-2009-04-02-460
Gjelder forHaram kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort01.09.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om jakt etter hjort, Haram

Heimel: Fastsett av Viltnemnda i Haram kommune 14. juni 2011 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

Minstearealet for hjort er 500 dekar i Haram kommune. 

Forskrifta tek til å gjelde 10. september 2011. Frå same tid blir forskrift 2. april 2009 nr. 460 om minsteareal for hjort, Haram kommune, Møre og Romsdal oppheva.