Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2011-06-28-665
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse28.06.2011
Sist endretFOR-2013-01-31-298 fra 01.02.2013
EndrerFOR-2001-04-30-524
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort30.06.2011   kl. 15.25
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Søgne

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Søgne kommune 28. juni 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrift 31 jan 2013 nr. 298 (i kraft 1 feb 2013).

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever Søgne kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen nedenfor.

ViltartMinsteareal i daa fastlandMinsteareal i daa øyer
Elg  3 000  3 000
Rådyr     500      50
Bever  3 000  3 000
0Endret ved forskrift 31 jan 2013 nr. 298 (i kraft 1 feb 2013).

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Søgne kommune i forskrift 30. april 2001 nr. 524 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, i Songdalen, Søgne, Åseral, Lyngdal og Sirdal kommuner, Vest-Agder.