Atferdsregler etter friluftslovens § 15, Spirabukta på Konglungen, Asker kommune, Akershus

DatoFOR-2011-10-26-1446
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse06.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort05.01.2012   kl. 14.55
KorttittelAtferdsregler etter friluftsloven, Asker

Hjemmel: Fastsatt av Asker kommunestyre 15. februar 2011 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15. Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. oktober 2011. 

Reglene gjelder for eiendommene gnr. 56 bnr. 4, 26, 28, 86, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 152 og 156.

i)Generelt

Allmennhetens utøvelse av allemannsretten på området skal skje varsomt og skal ikke være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for grunneierne eller andre.

Det er ikke tillatt med ferdsel, bading eller opphold ved kai, brygge eller badehus.

Det er ikke adgang til å kaste søppel på området.

Det er opparbeidet en ferdselstrasé som skal gjøre ferdsel på området lettere tilgjengelig og hvor det er ønskelig at ferdselen kanaliseres.

Atferdsreglene gjelder for allmennheten og ikke for de private grunneierne. 

ii)Følgende tiltak er forbudt innenfor området:

Det er ikke adgang til å tenne bål eller bruke grill på området.

Det er ikke adgang til å telte eller overnatte på området.

Det er ikke adgang til å ri eller leie hest på området.

Det er ikke adgang til å gjøre inngrep i vegetasjon eller plukke blomster/planter i området.

Det er ikke anledning til å trekke opp båt på stranden.