Forskrift om minsteareal for jakt etter hjortevilt, Meland kommune, Hordaland

DatoFOR-2012-02-08-231
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse01.05.2012
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-13-648
Gjelder forMeland kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort22.03.2012   kl. 13.00
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortejakt, Meland

Heimel: Fastsett av Meland kommunestyre 8. februar 2012 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Minstearealet for hjort i Meland kommune skal vere 400 daa.
§ 2.Forskrifta gjeld frå 1. mai 2012.
§ 3.Det som gjeld minsteareal for hjort i Meland kommune i forskrift 13. juni 2001 nr. 648 om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr) for Bergen, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Voss, Kvam, Fusa, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, vert oppheva frå 1. mai 2012.