Forskrift om utvidet jakttid på bever, Eidsvoll kommune, Akershus

DatoFOR-2012-02-28-253
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse29.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2007-02-01-112-§3, FOR-2012-03-01-190
Kunngjort29.03.2012   kl. 15.15
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på bever, Eidsvoll

Hjemmel: Fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 28. februar 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt og forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2012 § 3 pkt. 3, jf. forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017.

§ 1.Det åpnes for utvidet jakt etter bever i Eidsvoll kommune i områder høyere enn 300 meter over havet, samt i den delen av Murua og Utsjøvassdraget som ligger i Eidsvoll kommune, i perioden 1.–10. mai.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft umiddelbart.