Forskrift om utvidet jakttid på bever, Kongsvinger kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-04-12-1456
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2012 - 31.03.2017
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1363
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100-§8, LOV-2009-06-19-100-§9
Kunngjort25.04.2013   kl. 14.05
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på bever, Kongsvinger

Hjemmel: Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 12. april 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 3 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8 og § 9. 

Jakttiden for bever i Kongsvinger kommune utvides til å gjelde i perioden fra og med 1. oktober til og med 10. mai.

Forskriften trer i kraft 1. mai 2012 og gjelder til 31. mars 2017. Samtidig oppheves det som gjelder bever i forskrift 30. november 2001 nr. 1363 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Folldal og Os kommuner, Hedmark.