Forskrift om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2012-04-13-319
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse13.04.2012
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-25-902
Gjelder forOverhalla kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§17, LOV-1981-05-29-38-§18, LOV-1981-05-29-38-§26, FOR-1982-04-02-592-§34, FOR-1982-04-02-592-§50,FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort19.04.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Overhalla

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Midtre Namdal samkommune 13. april 2012 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

I

Følgende minsteareal er fastsatt for Overhalla kommune:

1000 daa for sone 1, 2 000 dekar for sone 2 og 4 000 daa for sone 3

Sone 1 omfatter hovedsakelig områdene nærmest bygda.

På Nordsida av Namsen er sone 1 avgrenset mot sone 2 av:

-Yttergrense til Vannebo/Haklia jaktfelt (2012)
-Rett linje gjennom toppen av Veglofjellet og Skjørlandshatten
-Yttergrense i vest og sør for Nordfjellet utmarkslag (2012)

På sørsida av Namsen er sone 1 avgrenset mot sone 4 av:

-Nordgrense for Overhalla statsalmenning
-Rett linje mellom knekkpunkter på statsalmenningsgrense ved Selhaugen og Brokvassklumpen

Kart utelatt.

II

Forskrift 25. juli 2001 nr. 902 om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Lierne og Overhalla kommuner, Nord-Trøndelag endres til kun å gjelde Lierne.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.