Forskrift om jakttid for bever, Åsnes kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-04-16-1433
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse01.05.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsnes kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort11.01.2013   kl. 14.15
KorttittelForskrift om jakttid for bever, Åsnes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Åsnes formannskap 16. april 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

I

Jakttid for bever er i Åsnes kommune fra og med 1. oktober til og med 15. mai.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2012 og gjelder til 31. mars 2017.