Forskrift om jakttid på bever, Grue kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-04-23-382
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrue kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2012-03-01-190
Kunngjort03.05.2012   kl. 14.55
KorttittelForskrift om jakttid på bever, Grue

Hjemmel: Fastsatt av Grue formannskap 23. april 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven), og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017. 

Jakttid på bever i Grue kommune er fra og med 1. oktober til og med 30. april i Glomma. I øvrige vassdrag – inklusive Glommas sidevassdrag – er jakttiden utvidet til og med 10. mai.

Forskriften trer i kraft 1. mai 2012 og gjelder fram til en eventuell ny lokal forskrift om jakttid på bever vedtas som erstatning for denne.