Forskrift om jakttid på bever, Sør-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-04-24-354
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse24.04.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2012-03-01-190
Kunngjort26.04.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om jakttid på bever, Sør-Odal

Hjemmel: Fastsatt av næring- og utviklingsutvalget i Sør-Odal kommune 24. april 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven), og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017. 

Jakttid på bever i Sør-Odal kommune er 1. oktober til og med 10. mai.

Forskriften gjelder fra og med 24. april 2012 til og med 31. mars 2017.