Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vinje kommune, Telemark

DatoFOR-2012-05-02-422
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse02.05.2012
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-526
Gjelder forVinje kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort16.05.2012   kl. 13.45
KorttittelForskrift om storviltjakt, Vinje

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av plan- og miljøutvalet i Vinje kommune 2. mai 2012 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Vinje kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve er som vist i tabellen:

Heile/delar av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr Minsteareal i daa
Området Mannås, Nesland, Berdal og Ligrend3 0008 0001 000
resten av kommunen6 0008 0001 000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig opphevast fastsett minsteareal for elg, hjort og rådyr i Vinje i forskrift 2. mai 2001 nr. 526 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Porsgrunn, Nome, Sauherad, Hjartdal, Seljord, Nissedal, Fyresdal og Vinje kommuner, Telemark.