Forskrift om utvidet jakttid på bever 2012–2017, Nord-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-05-02-423
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse03.05.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort16.05.2012   kl. 13.45
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på bever, Nord-Odal

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 2. mai 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). 

Jakttid på bever i Nord-Odal kommune er 1. oktober–30. april i Storsjøen og Råsen med Sollaauståa. I øvrige vassdrag er jakttiden utvidet til og med 10. mai.

Forskriften gjelder fra og med 3. mai 2012 til 31. mars 2017.