Forskrift om jakt på hjort, Os kommune, Hordaland

DatoFOR-2012-05-08-776
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse08.05.2012
Sist endret
EndrerFOR-2009-06-02-1104
Gjelder forOs kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om jakt på hjort, Os

Heimel: Fastsett av Os kommunestyre 8. mai 2012 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er opna for jakt på hjort i Os kommune i Hordaland.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve på hjort er sett til 450 dekar for heile kommunen.
§ 3.Denne forskrifta trer i kraft straks og opphevar samstundes forskrift 2. juni 2009 nr. 1104 om jakt på hjort, Os kommune, Hordaland.