Forskrift om adgang til jakt etter elg, Ibestad kommune, Troms

DatoFOR-2012-05-10-1444
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse10.05.2012
Sist endret
EndrerFOR-2009-06-18-1039
Gjelder forIbestad kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort14.02.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Ibestad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ibestad kommune v/formannskapet 10. mai 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Ibestad kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er:

Rolla3 000 da
Andørja utenom Kråkerø7 000 da
Kråkerø5 000 da

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. juni 2009 nr. 1039 om adgang til jakt etter elg, Ibestad kommune, Troms.