Forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2012-05-29-1468
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse29.05.2012
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-30-642
Gjelder forMidtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2012-02-10-134, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort02.01.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om minsteareal for storvilt, Midtre Gauldal

Hjemmel: Fastsatt av Midtre Gauldal kommune 29. mai 2012 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Minstearealet for elg er 3000 daa for hele Midtre Gauldal kommune.
§ 2.Minstearealet for hjort er 4000 daa.
§ 3.Minstearealet for rådyr er 500 daa.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves det som gjelder Midtre Gauldal kommune i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag.