Forskrift om minstearealer for felling av hjortevilt, Bjugn og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2012-06-13-554
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse13.06.2012
Sist endret
EndrerFOR-2010-05-26-804
Gjelder forBjugn og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort21.06.2012   kl. 15.00
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortevilt, Bjugn og Ørland

Hjemmel: Fastsatt av Felles landbruksnemnd for Ørland og Bjugn kommuner 13. juni 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8. 

Følgende minstearealer gjelder for godkjenning av vald, tildeling av fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter på hjortevilt for sesongen 2012 og inntil videre: 

ElgHjort
Bjugn og Ørland kommuner4000 da4000 da
 

Minstearealer for rådyr vedtatt av Felles vilt- og innlandsfiskenemnd i Bjugn og Ørland 14. juni 2006 gjelder fortsatt: 

Rådyr
Fastlandet i Bjugn og Ørland2000 da
Storfosna, Kråkvåg og Garten i Ørland200 da.
 

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 26. mai 2010 nr. 804 om om minstearealer for felling av hjortevilt, Bjugn og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag.