Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Hemnes kommune, Nordland

DatoFOR-2012-06-13-812
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse13.06.2012
Sist endretFOR-2013-06-06-1735
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forHemnes kommune, Nordland
HjemmelFOR-2012-02-10-134, LOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort23.08.2012   kl. 14.10
KorttittelForskrift om jakt etter elg og rådyr, Hemnes

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksnemnda i Hemnes kommune 13. juni 2012 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16. Endret ved forskrift 6 juni 2013 nr. 1735.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Hemnes kommune. Vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen:
Kommune/Del av kommuneElg:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Hemnes
Den del av kommunen som ligger vest for Hemnesberget, gårdsnumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 112 0008 000
- Arealer nord for Norddalsbekken (vest for Storbybassenget), rett linje øst til Simafjellet (882 m.o.h.)- Kjennsvasshammeren (1216 m.o.h.)- nordover Storskardet til Rana kommunegrense, og hele Hemneshalvøya6 0008 000
- Arealer sør for Norddalsbekken (vest for Storbybassenget), rett linje øst til Simafjellet (882 m.o.h.) - Kjennsvasshammeren (1216 m.o.h.) - nordover Storskardet til Rana kommunegrense6 00015 000
0Endret ved forskrift 6 juni 2013 nr. 1735.
§ 2.Forskriften trer i kraft 13. juni 2012. Fra samme tid oppheves det som gjelder Hemnes kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Narvik, Brønnøy, Herøy, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.