Forskrift om minsteareal for hjort, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2012-06-18-897
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2012
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forSykkylven kommune, Møre og Romsdal
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§18
Kunngjort27.09.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Sykkylven

Heimel: Fastsett av Sykkylven kommunestyre 18. juni 2012 med heimel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 9, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og § 18.

§ 1.Sykkylven kommune vedtek å redusere minstearealet for hjort til 400 daa/dyr i følgjande storvald: Hundeidvik, Sørestranda, Velledalen, Sentrum og Søvikdal.

For resten av kommunen er minstearealet 600 daa/dyr.

§ 2.Forskrifta tek til å gjelde 1. september 2012. Frå same tid blir det som gjeld Sykkylven i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Sykkylven, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommunar, Møre og Romsdal oppheva.