Forskrift om adgang til elgjakt, Vestvågøy kommune, Nordland

DatoFOR-2012-06-19-616
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse19.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, LOV-2009-06-19-100-§8
Kunngjort28.06.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Vestvågøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kultur-, miljø- og næringskomiteen i Vestvågøy kommune 19. juni 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Vestvågøy kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve er 7000 daa for hele kommunen.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.