Forskrift om utvidet beverjakt, Tolga kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-06-21-661
PublisertII 2012 hefte 3
IkrafttredelseF o m jaktåret 2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forTolga kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort05.07.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om utvidet beverjakt, Tolga

Hjemmel: Fastsatt av Tolga kommunestyre 21. juni 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 3, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Utvidet jakttid på bever

Jakttiden for bever i Tolga kommune utvides med 15. dager fra og med 1. mai til og med 15. mai.

§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra og med jaktåret 2012.