Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2012-06-27-853
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7
Kunngjort06.09.2012   kl. 14.00
KorttittelForskrift om åpning av hjortejakt mv., Vikna

Hjemmel: Fastsatt av Vikna kommune ved naturstyret 27. juni 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt på hjort i Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

Jakttiden for hjort på Vikna følger sentralt vedtatt jakttid og er fra 1. september til 23. desember.

§ 2.Minsteareal

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er angitt i tabellen:

Hele/deler av kommunenHjort: Minsteareal i dekar
Grensene til Vikna elgvald30 000
Resten av kommunenIngen jakt
§ 3.Ikrafttredelse og oppheving

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.