Forskrift om utvidet jakttid for grågås i deler av Vestfold

DatoFOR-2012-06-30-715
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik, Sandefjord, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Horten kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2012-03-01-190-§3
Kunngjort10.07.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om utvidet jakttid for grågås, Vestfold

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Vestfold 30. juni 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3.

§ 1.Formål

Formålet med utvidet jakt på grågås er å begrense skadeomfanget på dyrket mark og for å få til en bedre forvaltning av bestanden.

§ 2.Utvidet jakttid

Jakttid på grågås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid til perioden fra og med 26. juli til og med 9. august. Utvidelsen gjelder for grågås i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Stokke, Nøtterøy, Tjøme og Horten kommuner. Det vil kun være tillatt å jakte på dyrket mark og i tidsrommet mellom kl. 04.00 og kl. 10.00.

§ 3.Vilkår

Fylkesmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.