Forskrift om adgang til jakt etter elg, Dyrøy kommune, Troms

DatoFOR-2012-07-11-784
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse11.07.2012
Sist endret
EndrerFOR-2011-05-24-588
Gjelder forDyrøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Dyrøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Viltutvalget i Dyrøy kommune 11. juli 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Dyrøy kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen:

Deler av kommunenMinsteareal i daa
Dyrøya1500
Fastlandsdelen av Dyrøya kommune2500

III

Denne forskrift trer i kraft 11. juli 2012 og samtidig oppheves forskrift 24. mai 2011 nr. 588 om adgang til jakt etter elg, Dyrøy kommune, Troms.