Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt på grågås, Rennesøy kommune, Rogaland

DatoFOR-2012-07-25-788
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse25.07.2012 - 31.03.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennesøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, FOR-2012-03-01-190-§3
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
Rettet21.08.2012, rettet klokkeslett.
KorttittelForskrift om jakttid på grågås, Rennesøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Rogaland 25. juli 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, jf. forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3.

I

Det åpnes for jakt på grågås 26. juli i Rennesøy kommune.

II

I perioden fram til ordinær jaktstart, 10. august, er lovlig jakttid mellom kl. 04.00 og kl. 10.00.

III

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til 31. mars 2013.