Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nedre Eiker kommune, Buskerud

DatoFOR-2012-08-29-870
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse29.08.2012
Sist endret
EndrerFOR-2001-04-05-487
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort13.09.2012   kl. 14.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Nedre Eiker

Hjemmel: Fastsatt av Nedre Eiker kommune ved Hovedutvalg nr. 1 29. august 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Nedre Eiker kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Hele kommunenElgHjortRådyrBever
Minsteareal i daa.300020 000500Tellende vannlengde
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Nedre Eiker kommune i forskrift 5. april 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad, Nedre Eiker, Flesberg og Rollag kommuner, Buskerud.