Forskrift om utvida jakttid på elg i deler av Buskerud

DatoFOR-2012-09-06-1449
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse06.09.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, FOR-2012-03-01-190-§3
Kunngjort14.03.2013   kl. 14.15
KorttittelForskrift om utvida jakttid på elg, Buskerud

Hjemmel: Fastsatt av Buskerud fylkeskommune ved Hovedutvalget for regionalutvikling 6. september 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 2.

§ 1.Endret jakttid på elg og områdebegrensninger
KommuneUtvidelse
f.o.m.–t.o.m.
Gjelder områdene
Drammen1. nov.–30. nov.
1. nov.–15. nov.
De deler av kommunen som omfatter elgregion Drammen Sør.
Drammen nordmark (område nord for Drammenselva)
Flesberg1. nov.–30. nov.Hele kommunen
Flå1. nov.–15. nov.Hele kommunen
Gol1. nov.–23. des.Hele kommunen
Hemsedal1. nov.–23. des.Hele kommunen
Hol1. nov.- 23 des.Elgvald 0620-03 Dagali og Skurdalen
Hole1. nov.–15. nov.
1. nov.–30. nov.
Hele kommunen unntatt Nordmarka (Løvenskiold-Vækerøe).
Nordmarka (Løvenskiold-Vækerøe, administreres av Oslo kommune)
Hurum1. nov.–15. nov. (ikke helger)Hele kommunen
Kongsberg1. nov.–30. nov.Hele kommunen
Krødsherad1. nov.–15. nov.Hele kommunen
Lier1. nov.–15. nov.Hele kommunen
Modum1. nov.–15. nov.Hele kommunen
Nedre Eiker1. nov.–23. des.
1. nov.–30. nov.
Finnemarka Sør
Resten av kommunen
Nes1. nov.–23. des.Hele kommunen
Nore og Uvdal1. nov.- 30 nov.Hele kommunen
Ringerike1. nov.–15. nov.
1. nov.–30. nov.
Hele kommunen unntatt Nordmarka (Løvenskiold-Vækerøe).
Nordmarka (Løvenskiold-Vækerøe, administreres av Oslo kommune)
Rollag1. nov.–30. nov.Hele kommunen
Sigdal1. nov.–15. nov.Hele kommunen
Øvre Eiker1. nov.–23. des.
1. nov.–30. nov.
Finnemarka Sør
Resten av kommunen
§ 2.Vilkår

Fylkeskommunen kan oppheve eller endre forskriften dersom utvida jakttid medfører særlige ulemper for andre brukere av utmarka, eller om forutsetningene for utvida jakttid blir endret.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft umiddelbart.