Forskrift om utvidet elgjakt 2012–2017, Aust-Agder

DatoFOR-2012-09-12-871
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse12.09.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§24, LOV-1981-05-29-38-§44
Kunngjort13.09.2012   kl. 14.30
Rettet19.06.2015, tilføyd Vegårshei.
KorttittelForskrift om utvidet elgjakt, Aust-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesutvalget i Aust-Agder fylkeskommune 5. juni og 12. september 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 2 bokstav a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, § 24 og § 44. 

Jakttiden for elg utvides fra og med 1. november til og med 15. november for kommunene Arendal, Birkenes, Bygland, Evje og Hornnes, Gjerstad, Froland, Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Åmli fra og med jaktåret 2012 til og med jaktåret 2017.

Både kommuner, grunneiere og jegerorganisasjoner skal arbeide aktivt for å praktisere samjakt mellom storvilt- og småviltjegere. Kommunene skal årlig rapportere praksis for samjakt sammen med rapportering av storviltjakta og ha ansvaret for å spre informasjon om jakttider til andre brukere av utmarka. Dersom det blir særlige ulemper for andre brukere av utmarka kan ordningen med utvidet jakttid oppheves.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2017.