Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hobøl kommune, Østfold

DatoFOR-2012-09-13-882
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse13.09.2012
Sist endret
EndrerFOR-2001-08-25-1255
Gjelder forHobøl kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort20.09.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Hobøl

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hobøl Viltnemnd 13. september 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hobøl kommune i Østfold.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til følgende:

Elg- minsteareal, dekar2 000
Rådyr- minsteareal, dekar300
Bever- minsteareal, dekar2 000
Hjort- minsteareal, dekar15 000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves det som gjelder Hobøl kommune i forskrift 25. august 2001 nr. 1255 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Moss, Rygge, Råde, Skiptvet, Spydeberg og Våler kommuner, Østfold.