Forskrift om utvida jakttid for elg fra 1. november 2012 til og med 31. mars 2017, Oppland

DatoFOR-2012-09-19-950
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse19.09.2012
Sist endretFOR-2014-09-16-1211
Endrer
Gjelder forOppland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, FOR-2012-03-01-190-§3
Kunngjort11.10.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om utvida jakttid for elg, Oppland

Hjemmel: Fastsatt av Oppland fylkeskommune 19. september 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av viltet (viltloven) § 9, jf. forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3. Endret ved forskrift 2 sep 2013 nr. 1052 (i kraft 1 nov 2013), 16 sep 2014 nr. 1211.

§ 1.I deler av Lillehammer kommune i områdene vest for Sjøseterveien fra Ringsaker kommune til Nordseterveien, opp Nordseterveien til Åsstuveien, langs Åsstuveien til Åsstua, kraftlinja fra Åsstua til Øyer grense og øst for Lågen og Mjøsa, og i kommunene Nord-Fron, Sel, Vågå, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Ringebu øst for Lågen, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Etnedal, Jevnaker og Lunner utvides jakttiden i perioden 1. november til og med 23. desember.
Endret ved forskrifter 2 sep 2013 nr. 1052 (i kraft 1 nov 2013), 16 sep 2014 nr. 1211.
§ 2.I deler av Lillehammer kommune som nevnt i § 1 og i kommunene Nord-Fron, Sel og Vågå utvides også jakttiden i perioden 1. januar til og med 31. januar.
§ 3.Forskriften trer i kraft omgående.